Puduhepa ve Kız Kardeşleri

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli satış sözleşmesi

SATICI BİLGİLERİ

Ticari unvan: Puduhepa Ve Kızkardeşleri

Adres: Bağdat Cad Bostan Tuccari Sokak Beyazgul Apt İstanbul TR 34744

Telefon:  +90 (216) 358 9999

E posta adresi: renan@puduhepavekizkardesleri.com

 

 SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), yukarıda detay bilgileri bulunan Alıcı'nın, Satıcı tarafından işletilmekte olan http://www.puduhepavekızkardeşleri.com.tr/web sitesi üzerinden yapmış olduğu alışverişin ("Ürünler") satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmesine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Alıcı, satışa konu mal veya hizmetlerin satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, temel nitelikleri ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "Cayma Hakkı" konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme Alıcı'nın Ön Bilgilendirme Formunda yer alan bilgileri okuduğunu teyit etmesinin ardından www.puduhepavekızkardeşleri.com.tr web sitesi üzerinden siparişi tamamlanması üzerine .... Tarihinde kurulmuş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise sadece belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

ÜRÜNLERİN TESLİMATI

Ürün, Alıcı'nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde teslim edilir.

Ürün, Alıcı'dan gösterdiği başka bir kişiye/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Alıcı, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı'ya bildirmekle yükümlüdür.

GENEL HÜKÜMLER

Alıcı, www.puduhepavekızkardeşleri.com web sitesinde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

Alıcı, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, kargo / nakliye ücreti, ödeme ve teslimata ilişkin bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Kargo firmasının, ürünü Alıcı'ya teslimi aşamasında karşılaşacağı bizzat Kargo firmasının kusuru nedeniyle meydana gelen her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı'ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Ürün'ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 10 günlük süre zarfında teslim edilememesi durumunda, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı'yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 14 gün içinde Alıcı'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır.

ŞİKÂYETLER VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Alıcı, satışa konu mal veya hizmet ile ilgili tüm öneri ve şikâyetlerini Satıcının 1. Maddede belirtilen Numarasından ve e-posta adresinden Satıcı'ya iletebilir. Satıcı, Alıcı tarafından iletilen her türlü şikâyet ve önerileri yasal sınırlar çerçevesinde inceleyerek sorunu çözüme kavuşturmayı amaçlamaktadır. Tarafların Kanun ve ilgili Yönetmeliklerden doğan her türlü hakkı saklıdır.

 DİĞER HÜKÜMLER

Alıcı bu Sözleşme'de yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.