Puduhepa ve Kız Kardeşleri

Video

Çatışma Çözme Becerisi nasıl kazandırılır? Ebeveynler çocuklarının çatışma çözme becerisi kazanmasını sağlarken nasıl tutumlar sergilemelidir?

 

Çocukluk döneminde kazanılan çatışma çözme becerisinin hayatımıza sağladığı kolaylıklar nelerdir?

 

Hikayede Puduhepa'nın çabaları takdir görüyor, ve başarıya ulaşıyor. 6-11 yaş grubunun gelişim özellikleri desteklenecek şekilde mesajlar içeriyor.

 

 

Gelişim bireysel ve tektir. Gelişimin evrelerini sağlıklı atlatabilmek çok önemlidir. 6-11 yaş dönemindeki evreleri desteklemek için neler yapabiliriz?